Tās ir speciālas elektrovadošas detaļas strāvas noņemšanas ierīcei, kas tiek izmantota strāvas pievadei un noņemšanai kolektoriem un kontaktiem, rotējošo elektrisko mašīnu gredzeniem.

Suku klasifikācija un parametri

Sukas klasificējas atkarībā no pielietojamajiem materiāliem un izgatavošanas procesa tehnoloģiskajām īpatnībām.

Suku konstrukcija

Suku konstrukcija un izmēri atbilst VS 12232-89 un nozares standartiem. Atkarībā no strāvas padeves vadu robežu savstarpējās orientēšanas un izvietojuma shēmas tiek izgatavotas dažādu tipu elektrisko mašīnu sukas. Suku izmēru apzīmējums, robežu, virsmu un armatūras nosaukums atbilst
VS 21888-82.

Suku nominālie izmēri tiek izvēlēti no rindas:

0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 30,0; 64,0; 100,0; 125,0.
Ir pieļaujama suku izgatavošana pēc citiem izmēriem, saskaņojot ar pasūtītāju. Veicot suku pasūtījumu, pircējam jāzina sukas markas numurs, tehnisko noteikumu apzīmējums uz sukas markas, tās izmēri t × a × r, vada marka un garums, uzgaļa un uzlikas tips, izolācijas caurulītes marka (pie nepieciešamības), rasējuma apzīmējums (ja tāds ir).

Ieraksta piemērs:

Suka ЭГ841 ТУ16-538-84 М; К4-2; ПЩ1.0; L=71; 5ФГ; ТКР3,0; ИЛЕА 685.211.207.
Griezto suku pamatizmēri tiek norādīti šādi (2 × t /2) × a × r